Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty tại Bình Dương

Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty tại Bình Dương

Kính gửi quý doanh nghiệp!

Việc đặt địa chỉ, trụ sở không chỉ ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của công ty mà còn ảnh hưởng đến các yếu tố pháp lý trong quá trình hoạt động của công ty. Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam. Công ty có thể chuyển trụ sở chính đến củng một nơi khác trong cùng một phạm vi tỉnh, thành phố hoặc ngoài phạm vi tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở ban đầu.

Khi chuyển đia chỉ trụ sở công ty, mặc dù vẫn giống với việc thay đổi tên công ty, vốn điều lệ, giám đốc,… đều phải thay đổi thông tin đăng ký thuế. Riêng việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty thủ tục thay đổi cơ quan quản lý thuế sẽ khác nhau khi địa chỉ công ty dự tính chuyển đến nằm trong phạm vi tỉnh, thành phố hay ngoài phạm vi tỉnh, thành phố.

Theo điều 13, Thông tư 95/2016-TT-BTC quy định: Các trường hợp thay đổi thông tin đăng ký thuế dẫn đến thay đổi cơ quan quản lý thuế khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác hoặc doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở trong cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhưng khác quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh.

Các dịch vụ khác của công ty mà chúng tôi nhận tư vấn:

  • Tư vấn thành lập công ty tất cả các loại hình;
  • Tư vấn thay đổi tên công ty;
  • Tư vấn thay đổi vốn điều lệ;
  • Tư vấn thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh;
  • Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
  • Tư vấn thay đổi cổ đông sáng lập;
  • Tư vấn chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp;
  • ….

Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ:

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY

Website: dangkythanhlapcongty.net

Email: Dangkythanhlapcongtyvn@gmail.com

Hotline: 0868 231 232 (Hỗ trợ 24/7)

Trân trọng!

Viết một bình luận