Thành lập công ty tại Thuận An Bình Dương

Thành lập công ty tại Thuận An Bình Dương

Bạn đang có nhu cầu thành lập công ty tại Thuận An Bình Dương ?

Bạn chưa biết phải bắt đầu các thủ tục thành lập công ty như thế nào ?

Hãy để chúng tôi thay bạn thực hiện các thủ tục thành lập công ty tại Thuận An Bình Dương

Sau đây là các loại hình cho quý khách hàng lựa chọn:

Thành lập công ty tại Thuận An Bình Dương
Thành lập công ty tại Thuận An Bình Dương

Thành lập công ty tại Thuận An Bình Dương

Các loại hình mở rộng

 • Thành lập văn phòng đại diện;
 • Thành lập chi nhánh công ty;
 • Thành lập địa điểm kinh doanh;
 • Thành lập công ty con;

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

 • Thay đổi tên công ty;
 • Thay đổi địa chỉ công ty;
 • Thay đổi người đại diện trước pháp luật;
 • Thay đổi chủ sở hữu công ty;
 • Thay đổi vốn góp, tỉ lệ vốn góp;
 • Thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh;

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

 • Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH một thành viên;
 • Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH hai thành viên trở lên;
 • Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên và ngược lại;
 • Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty cổ phần và ngược lại;
 • Chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty cổ phần và ngược lại;

Hãy để chúng tôi thành lập công ty Thuận An Bình Dương thay bạn và cam kết:

 • Tư vấn luật doanh nghiệp miễn phí 24/7;
 • Có đội ngũ nhân viên nhận trả hồ sơ tận nơi – Không phải đi lại;
 • Thủ tục đơn giản – Chỉ cần duy nhất 1 chứng minh đối với thành viên góp vốn;
 • Chỉ nhận phí sau khi trả kết quả;

Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ:

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY

Website: dangkythanhlapcongty.net

Email: Dangkythanhlapcongtyvn@gmail.com

Hotline: 0868 231 232 (Hỗ trợ 24/7)

Trân trọng!

Viết một bình luận