Dịch vụ giải thể, tạm ngưng công ty, doanh nghiệp Bình Dương

Dịch vụ giải thể, tạm ngưng công ty, doanh nghiệp Bình Dương

Đối với việc tạm ngưng hoạt động doanh nghiệp thì thời gian tạm ngưng tối đa là 1 năm và được tạm ngưng 2 lần liên tiếp.

Đối với việc giải thể thì công việc cần thực hiện trước khi giải thể như sau:

 • Thực hiện công việc báo cáo quyết toán thuế
 • Xác nhận không nợ bảo hiểm
 • Cam kết không nợ đọng các khoản nợ liên quan
 • Thời gian giải thể tiếp theo là 5 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ;
Giải thể doanh nghiệp
Giải thể doanh nghiệp

Các dịch vụ giấy phép khác có liên quan:

 • Dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp – Thành lập công ty tại Bình Dương;
 • Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh doanh nghiệp;
 • Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Dịch vụ khắc dấu tròn doanh nghiệp;
 • Dịch vụ báo cáo thuế – Quyết toán năm;
 • Đăng ký chữ ký số điện tử;
 • Dịch vụ xin chủ trương sản xuất chấp thuận địa điểm kinh doanh của UBND tỉnh;
 • Dịch vụ xin giấy chứng nhận đầu tư 100% vốn đầu tư nước ngoài;
 • Dịch vụ giấy phép lao động – Visa;

Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ:

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY

Website: dangkythanhlapcongty.net

Email: Dangkythanhlapcongtyvn@gmail.com

Hotline: 0868 231 232 (Hỗ trợ 24/7)

Trân trọng!

Viết một bình luận