Thông báo thủ tục cấp phép đầu tư dự án khu nhà ở tại Bình Dương

Thông báo thủ tục cấp phép đầu tư dự án khu nhà ở tại Bình Dương

Căn cứ Thông báo số 43/TB-UBND Ngày 28/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

về việc ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Thanh Liêm

tại buổi họp giải quyết các vướng mắc trong thủ tục cấp phép đầu tư dự án khu nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện

thủ tục cấp phép đầu tư dự án nhà ở như sau:

– Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, thẩm định và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trương đầu tư

đối với các dự án quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số Nghị định

số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

một số điều của Luật Nhà ở (các dự án đầu tư xây dựng nhà ở bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước quy định

tại Khoản 3 Điều 36 và Khoản 1 Điều 53 của Luật Nhà ở thì hồ sơ, trình tự, thủ tục và thẩm quyền quyết định

chủ trương đầu tư được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công).

– Đối với các dự án còn lại tại khoản 3,4,5,6 Điều 9 Nghị định số Nghị định số 99/2015/NĐ-CP,

Sở Xây dựng có trách nhiệm, tiếp nhận, thẩm định và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh

chấp thuận chủ đầu tư và các quy trình theo quy định của Luật Nhà ở,

Nghị định số 99/2015/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

Thông báo thủ tục cấp phép đầu tư dự án khu nhà ở tại Bình Dương
Thông báo thủ tục cấp phép đầu tư dự án khu nhà ở tại Bình Dương

Dịch vụ giấy phép kinh doanh liên quan đến doanh nghiệp

  • Tư vấn kế toán thuế;
  • Tư vấn đăng ký và sử dụng chữ ký số;
  • Tư vấn xin phép xây dựng nhà xưởng;
  • Tư vấn xin giấy phép lao động;
  • Tư vấn cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà xưởng;
  • Tư vấn xin chủ trương chấp thuận địa điểm sản xuất;
  • Tư vấn xin giấy chứng nhận vệ sinh toàn thực phẩm;
  • Tư vấn công bố hợp quy sản phẩm – Tiêu chuẩn chất lượng;

Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ:

ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY

Website: dangkythanhlapcongty.net

Email: Dangkythanhlapcongtyvn@gmail.com

Hotline: 0868 231 232 (Hỗ trợ 24/7)

Trân trọng!

Viết một bình luận