Home / TIN TỨC - RAO VẶT / Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 5 tháng đầu năm 2018

Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 5 tháng đầu năm 2018

Vui lòng chia sẻ giúp chúng tôi
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  Yum
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 5 tháng đầu năm 2018

Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 5 tháng đầu năm 2018

Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 5 tháng đầu năm 2018ầu năm 2018
Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 5 tháng đầu năm 2018

I. Về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

1. Tình hình ĐTNN luỹ kế tới tháng 5/2018

Tính lũy kế đến ngày 20/5/2018, Cả nước có 25.691 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký

gần 323 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài ước

đạt 179,12 tỷ USD, bằng 55,5% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực.

– Theo lĩnh vực: các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 19/21 ngành trong hệ thống phân

ngành kinh tế quốc dân, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao nhất

với 198,13 tỷ USD, chiếm 57,9% tổng vốn đầu tư, tiếp theo là các lĩnh vực kinh doanh bất động sản

với 51,84 tỷ USD (chiếm 16,1% tổng vốn đầu tư), sản xuất, phân phối điện, khí nước

với 21,71 tỷ USD (chiếm 6,7% tổng vốn đầu tư).

– Theo đối tác đầu tư: đã có 126 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam,

trong đó đứng đầu là Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký 59,46 tỷ USD (chiếm 18,4% tổng vốn đầu tư).

Nhật Bản đứng thứ hai với 50,6 tỷ USD (chiếm 15,7% tổng vốn đầu tư), tiếp theo lần lượt là Singapore

và Đài Loan, Britishvirgin Islands, Hồng Kông.

– Theo địa bàn: ĐTNN đã có mặt ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó

thành phố Hồ Chí Minh vẫn là địa phương dẫn đầu trong thu hút FDI với 45,52 tỷ USD

(chiếm 14,1% tổng vốn đầu tư), tiếp theo là Bình Dương với 30,8 tỷ USD (chiếm 9,5% tổng vốn đầu tư),

Hà Nội với 27,85 tỷ USD (chiếm 8,6% tổng vốn đầu tư).

2. Tình hình thu hút ĐTNN 5 tháng đầu năm 2018

2.1. Tình hình hoạt động

Vốn thực hiện

Tính đến ngày 20/5/2018, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được

6,75 tỷ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Tình hình xuất, nhập khẩu

Xuất khẩu: Xuất khẩu của khu vực ĐTNN (kể cả dầu thô) đạt 66,66 tỷ USD, tăng 15%

so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm 71,6% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô

đạt 65,74 tỷ USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ 2017 và chiếm 70,6% kim ngạch xuất khẩu.

Nhập khẩu: Nhập khẩu của khu vực ĐTNN đạt 52,85 tỷ USD, tăng 6,6% so với cùng kỳ

năm 2017 và chiếm gần 58,9% kim ngạch nhập khẩu. Tính chung, khu vực đầu tư

nước ngoài xuất siêu 13,81 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 12,89 tỷ USD không kể dầu thô.

Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 5 tháng đầu năm 2018
Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 5 tháng đầu năm 2018

2.2. Tình hình cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Tính đến ngày 20 tháng 5 năm 2018, cả nước có 1.076 dự án mới được cấp GCNĐT

với tổng vốn đăng ký là 4,66 tỷ USD, bằng 83,2% so với cùng kỳ năm 2017; có 393 lượt

dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 2,49 tỷ USD,

bằng 52,6% so với cùng kỳ năm 2017. Vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm trong

5 tháng đầu năm 2018 giảm so với cùng kỳ  năm 2017 do trong 5 tháng đầu năm 2017

có nhiều các dự án lớn được cấp mới và điều chỉnh vốn. Tổng vốn đầu tư đăng ký

cấp mới và tăng thêm của các dự án có quy mô vốn trên 100 triệu USD trong 5 tháng 2017

chiếm tới tới 63% tổng vốn đầu tư đăng ký cả nước, trong khi 5 tháng đầu năm 2018,

chỉ tiêu này chỉ chiếm tới 32,4% tổng vốn đăng ký cả nước. Các dự án lớn tiêu biểu  

cùng kỳ năm 2017 như dự án Samsung Display Việt Nam điều chỉnh tăng vốn đầu tư

thêm 2,5 tỷ USD và Dự án đường ống đẫn khí Lô B – Ô Môn tại Kiên Giang được

cấp mới GCNĐTvới vốn đầu tư 1,27 tỷ USD.

Trong 5 tháng đầu năm 2018, cả nước có 2.341 lượt góp vốn, mua cổ phần của

nhà ĐTNN với  tổng giá trị vốn góp là 2,75 tỷ USD, tăng 53,5% so với cùng kỳ 2017.

Trong đó có 1.117 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp

với giá trị vốn góp là 1,58 tỷ USD và 1.224 lượt góp vốn mua cổ phần mà nhà ĐTNN

mua lại cổ phần trong nước  mà không làm tăng vốn điều lệ với tổng giá trị

vốn góp 1,17 tỷ USD. 

Theo lĩnh vực đầu tư

Trong 5 tháng đầu năm 2018 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào

17 ngành lĩnh vực trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự

quan tâm của nhà ĐTNN với tổng số vốn đạt 5,18 tỷ USD, chiếm 52,3% tổng vốn đầu tư

đăng ký trong 5 tháng đầu năm 2018. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản

đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 1,07 tỷ USD, chiếm 10,8% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Đứng thứ ba là lĩnh vực bán buôn, bán lẻ với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1,02 tỷ USD,

chiếm 10,3% tổng vốn đầu tư đăng ký…

Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 5 tháng đầu năm 2018

Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 5 tháng đầu năm 2018

Đánh giá của Bạn

Vui lòng chia sẻ giúp chúng tôi
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  Yum
 •  
 •  
 •  
 •  
 •