Home / TIN TỨC - RAO VẶT / Thông báo về việc cấp Giấy phép kinh doanh, thành lập cơ sở bán lẻ

Thông báo về việc cấp Giấy phép kinh doanh, thành lập cơ sở bán lẻ

Vui lòng chia sẻ giúp chúng tôi
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  Yum
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Thông báo về việc cấp Giấy phép kinh doanh, thành lập cơ sở bán lẻ

Thông báo về việc cấp Giấy phép kinh doanh, thành lập cơ sở bán lẻ

Thông báo về việc cấp Giấy phép kinh doanh, thành lập cơ sở bán lẻ

Ngày 15/01/2018 Chính phủ ban hành Nghị định 09/2018/NĐ-CP

về quy định chi tiết Luật thương mại  và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa

và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế

có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến các nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế

có vốn đầu tư nước ngoài tại Bình Dương thực hiện dự án như sau:

Kể từ ngày 15/01/2018 (ngày Nghị định 09/2018/NĐ-CP có hiệu lực), việc cấp, cấp lại,

điều chỉnh, thu hồi Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ sẽ do Sở Công Thương

tỉnh Bình Dương thực hiện. Các các nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư

nước ngoài có nhu cầu thực hiện các thủ trên đề nghị liên hệ Sở Công thương Bình Dương

để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.

2 Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương,

Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa

và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa trước ngày Nghị định

09/2018/NĐ-CP có hiệu lực, được tiếp tục thực hiện các hoạt động này theo hiệu lực

của các giấy tờ đã được cấp mà không phải làm thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh,

Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

Thông báo về việc cấp Giấy phép kinh doanh, thành lập cơ sở bán lẻ
Thông báo về việc cấp Giấy phép kinh doanh, thành lập cơ sở bán lẻ

3. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chưa có Giấy phép kinh doanh

theo quy định tại Nghị định này nhưng đã có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương có nội dung

hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa

thuộc diện phải cấp Giấy phép kinh doanh theo quy định tại Nghị định  09/2018/NĐ-CP,

khi có đề nghị điều chỉnh nội dung quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định  09/2018/NĐ-CP

tại các giấy tờ trên thì phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy phép kinh doanh theo quy định

tại Điều 15 và 16 Nghị định  09/2018/NĐ-CP. Cơ quan cấp Giấy phép cấp

Giấy phép kinh doanh ghi nhận lại nội dung đã được cấp phép và ghi nội dung

mới được chấp thuận điều chỉnh.

4. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chưa có Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo quy định

tại Nghị định  09/2018/NĐ-CP nhưng đã có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương có nội dung

lập cơ sở bán lẻ thuộc trường hợp phải cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo quy định tại

Nghị định 09/2018/NĐ-CP, khi có đề nghị điều chỉnh nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d

và đ khoản 1 Điều 26 Nghị định  09/2018/NĐ-CP tại các giấy tờ trên thì phải làm thủ tục điều chỉnh

Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo quy định tại Điều 31 và 32 Nghị định  09/2018/NĐ-CP. Cơ quan

cấp Giấy phép cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ ghi nhận lại nội dung đã được cấp phép và

ghi nội dung mới được chấp thuận điều chỉnh.

Thông báo về việc cấp Giấy phép kinh doanh, thành lập cơ sở bán lẻ

Thông báo về việc cấp Giấy phép kinh doanh, thành lập cơ sở bán lẻ

.

Thông báo về việc cấp Giấy phép kinh doanh, thành lập cơ sở bán lẻ
5 (100%) 1 vote[s]

Vui lòng chia sẻ giúp chúng tôi
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  Yum
 •  
 •  
 •  
 •  
 •