Home / THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ / Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty Cổ Phần tại Bình Dương

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty Cổ Phần tại Bình Dương

Vui lòng chia sẻ giúp chúng tôi
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  Yum
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty Cổ Phần tại Bình Dương

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty cổ phần tại Bình Dương

Chúng tôi xin cung cấp cho khách hàng các  Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty Cổ Phần tại Bình Dương

gồm các loại giấy tờ sau:

 1. Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệpThay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty cổ phần tại Bình Dương

2. Thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính;  Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty cổ phần tại Bình Dương

_Trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở trong phạm vi tỉnh, thành phố không thay đổi cơ quan quản lý thuế;

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản sao biên bản họp đại hội đồng cổ đông;
 • Quyết định đại hội đồng cổ đông;
 • Dự thảo điều lệ của công ty trong trường hợp đại hội đồng cổ đông thông qua điều lệ mới;
 • Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật;

_ Trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở ngoài phạm vi tỉnh thành phố;

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Danh sách cổ đông sáng lập, và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài;
 • Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nươc ngoài là tổ chức;
 • Bản sao biên bản họp đại hội đồng cổ đông;
 • Quyết định đại hội đồng cổ đông;
 • Dự thảo điều lệ sửa đổi của công ty;
 • Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật;

     3.Thủ tục đăng ký thay đổi tên doanh nghiệpThay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty cổ phần tại Bình Dương

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản sao biên bản họp đại hội đồng cổ đông;
 • Quyết định đại hội đồng cổ đông;
 • Dự thảo điều lệ sửa đổi của công ty trong trường hợp đại hội đồng cổ đông thông qua điều lệ mới;
 • Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật;
Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty Cổ Phần tại Bình Dương
Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty cổ phần tại Bình Dương

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty cổ phần tại Bình Dương

4. Thông báo về việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh;  Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty cổ phần tại Bình Dương

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản sao biên bản họp đại hội đồng cổ đông;
 • Quyết định đại hội đồng cổ đông;
 • Dự thảo điều lệ sửa đổi của công ty;
 • Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật;

 5. Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật; Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty cổ phần tại Bình Dương

 • Thông báo về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;
 • Bản sao biên bản họp đại hội đồng cổ đông;
 • Quyết định đại hội đồng cổ đông;
 • Dự thảo điều lệ sửa đổi của công ty;
 • Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật;

6. Thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ; Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty cổ phần tại Bình Dương

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản sao biên bản họp đại hội đồng cổ đông;
 • Quyết định đại hội đồng cổ đông;
 • Danh sách cổ đông sáng lập, và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài;
 • Dự thảo điều lệ sửa đổi của công ty;
 • Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật

7. Thủ tục thông báo thay đổi cổ đông sáng lập; Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty cổ phần tại Bình Dương

– Trường hợp thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua;

 • Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

– Trường hợp thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần;

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Danh sách cổ đông sáng lập, và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
 • Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng;
 • Văn bản của sở kế hoạch và đầu tư về việc chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật đầu tư;
 • Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

– Trường hợp thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do tặng cho cổ phần hoặc do thừa kế;

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài;
 • Hợp đồng tặng cho cổ phần hoặc bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp;
 • Văn bản của sở kế hoạch và đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật đầu tư;
 • Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật;
thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty cổ phần
Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty cổ phần tại Bình Dương

8. Thủ tục thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết;

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài;
 • Bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;
 • Quyết định đại hội đồng cổ đông;
 • Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng;
 • Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 nghị định này của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với cổ đông nước ngoài nhận chuyển nhượng là tổ chức; Hoặc bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 nghị định này của cổ đông nước ngoài nhận chuyển nhượng là cá nhân;
 • Văn bản của sở kế hoạch và đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật đầu tư;
 • Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật;

 9. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động theo quyết định của Tòa án;

 • Hồ sơ thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản sao hợp lệ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;
 • Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật;

thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

Quý khách hàng hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn cụ thể hơn

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ HIỆP THƯƠNG

Số 08 đường Huỳnh Thúc Kháng, P. Hoà Phú, Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Đối diện trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương

Chi nhánh: Số 12, đường số 9 khu hành chính Dĩ An, Thị xã Dĩ An, Bình Dương.

Chi nhánh 2: Số 26 DC 42, KDC Việt Sing, An Phú Thuận, An Bình Dương.

Trân trọng!

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh công ty Cổ Phần tại Bình Dương
5 (100%) 2 vote[s]

Vui lòng chia sẻ giúp chúng tôi
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  Yum
 •  
 •  
 •  
 •  
 •